Är det musarm?

Musarm är egentligen samlingsnamn för olika typer av armbesvär. Smärtan ligger ofta i området mellan överarmen och handen. Smärtan kan upplevas som molande och ger ibland även stickningar. Vanliga orsaker till musarm är datorarbete eller annat mer finmekaniskt arbete. Ibland kan besvären lindras eller försvinna helt genom att vid datorarbete ha ett stöd under handleden så att handen är i rät linje med underarmen.

Tennis- och golfarmbåge

Tennisarm eller golfarmbåge skiljer sig från musarm genom att smärtan i huvudsak är lokaliserad till armbågens ut- eller insida. Både tennis och golf är vanliga orsaker men det är också vanligt att besvären kommer av att snickra, gräva, handarbete, datorarbete eller av att bära tex en bilbarnstol. Även här är det viktigt att handen hålls i en rät linje med underarmen vid belastning. Det förekommer också att grundorsaken till besvären ligger i en förändrad rörlighet i någon av ryggens delar vilket alltid medför en ökad belastning i omkringliggande områden.

Sök hjälp efter ett par veckor

I de fall som besvären kvarligger mer än ett par veckor är det viktigt att få professionell hjälp. Ofta räcker det långt med ett par behandlingar i kombination med specifika övningar tillsammans med råd om mindre förändringar av livsstilen.