Akut ryggskott

Ett akut ryggskott är ett smärttillstånd som vanligtvis drabbar ryggens nedre del, dvs ländryggen. Ryggskottet kan komma direkt, tex i samband med att du lyft något eller utfört ett arbete i en obekväm ställning, men för en del kommer det smygande under en längre period med successivt tilltagande besvär. Det förekommer också att en del vaknar på morgonen med ett ryggskott utan att kunna koppla ihop det med någon specifik händelse.

Utan behandling kan det ta veckor att bli bra

Ryggskott klassificeras ofta som ”ospecifika ryggbesvär”. Detta betyder att det med dagens kunskap och teknik inte går att säga exakt vad som har hänt i ryggen eller vad det är som genererar smärtan. För en del upplevs det som frustrerande att inte veta den exakta orsaken, men å andra sida är det också ett lugnande besked eftersom det innebär att mer allvarliga orsaker har uteslutits. Trots att det kallas ”ospecifika besvär” så är ryggsmärtan ändå karakteristisk så till vida att den i större eller mindre omfattning är kopplad till rörelse och belastning. För att lindra den mest akuta smärtan vid ryggskott kan du prova Spine-Coachings ryggövningar som du hittar på youtube. Ett ryggskott blir ofta helt bra inom ett par veckor men i de fall som besvären kvarligger är det viktigt att få professionell hjälp.

Ont i ryggen

Små förändringar hjälper!

Ryggsmärta av något lättare slag är vanligt och orsakas oftast av en kombination av en otillräcklig fysisk kapacitet och vad vi utsätter ryggen för. Den allra viktigaste faktorn för att själv komma tillrätta med besvären är att införa fysisk variation i vardagen. Om du sitter mycket på arbetet och sedan lägger till ett par timmar i soffan på kvällen och aldrig tränar så är det en tidsfråga innan du får ont. För många hjälper det att bara gå ut och promenera 15 min på lunchen. Om du vill testa din fysiska aktivitetsnivå så får du god hjälp på Spine-Coaching.

Sök hjälp efter ett par veckor

Sammanfattningsvis, - om du inte blir helt bra från ett ryggskott inom ett par veckor, har besvär som kommer och går eller om din rygg aldrig mår helt bra så behöver du hjälp. Ofta räcker det långt med ett par behandlingar i kombination med specifika övningar tillsammans med mindre förändringar av livsstilen.