Axelbesvär behöver professionell hjälp

Att ha ont i axeln påverkar ofta vardagen i står utsträckning. Ibland hugger det till vid enkla rörelser som att borsta håret eller ta på sig en jacka. Ibland är besvären mer molande och påverkar nattsömnen. Smärtan i axeln kan också ge besvär ut mot armen vilket gör att det kan vara svårt att själv sätta fingret på varifrån besvären egentligen kommer. Ibland orsakas smärtan av att någon av musklerna omkring axeln har överansträngts. Detta orsakas ofta av att samspelet mellan axel och rygg inte fungerar tillfredsställande.

Är det frozen shoulder?

Frozen shoulder kan ibland drabba axlarna. Tillståndet är vanligast i medelåldern och följer ett karakteristiskt mönster där besvären kan indelas i olika faser där smärta följs av rörelsenedsättning och slutligen en långsam förbättring av besvären. Processen sträcker sig ibland upp till ett par år och inledningsvis är det inte helt enkellt att ställa en diagnos. Många gånger blir också behandlinsserierna uttdragna.

Axlar behöver snabb hjälp!

Axeln är kanske kroppens mest komplicerade led och det är därför viktigt att söka professionell hjälp om axelsmärtan kvarligger mer än ett par veckor.