Spänningshuvudvärk eller rätt hållning?

Har du huvudvärk? Det är ett relativt vanligt smärttillstånd som kan ha många olika orsaker. Stillasittande arbete, dataspel, felaktig kudde, felaktig styrketräning eller arbete med händerna ovanför axelhöjd kan överbelasta nackens muskler vilket i sin tur ger huvudvärk som i just det fallet kallas för spänningshuvudvärk.

En nedsatt funktion i ryggens övriga delar är kan också påverka huvudets hållning negativt varpå spänningshuvudvärk uppstår. Ibland kan huvudvärken även bidra till att yrsel uppstår.

Sök hjälp efter ett par veckor

Spänningshuvudvärk kan ibland försvinna helt under förutsättning att små förändringar i tex arbetsställning görs. I de fall som besvären kvarligger mer än ett par veckor är det viktigt att få professionell hjälp. Ofta räcker det långt med ett par behandlingar i kombination med specifika övningar tillsammans med råd om mindre förändringar av livsstilen.