Fotsmärta kan ha många orsaker

Besvär i foten kan uppträda på många olika sätt. Smärtan kan vara störst på morgonen för att sedan försvinna helt eller istället öka vid belastning. Hälsporre är ett exempel på besvär som ofta är mest besvärande på mornarna. Smärtan är i huvudsak förlagd till fotens undersida. Ibland kan det hjälpa att under en tid gymnastisera foten genom att ta upp tex en strumpa från golvet med tårna. Smärta från hälsenan är ett relativt vanligt smärttillstånd där professionell hjälp behövs för att hitta orsaken. Besvären i hälsenan måste ses i ett vidare perspektiv eftersom både knä, höft och träningsform kan vara orsaken. Bra skor, en träningsmängd som är anpassad till din kapacitet är exempel på faktorer som är viktiga.

Sök hjälp efter ett par veckor

I de fall som besvären kvarligger mer än ett par veckor är det viktigt att få professionell hjälp för att se fotbesvären i ett vidare perspektiv. Ofta räcker det långt med ett par behandlingar i kombination med specifika övningar.